photo
ORACLE DATABASE
Oracle Database 12c jest jednym z wiodących systemów zarządzania obiektowo-relacyjnymi bazami danych. Umożliwia implementację dużych, rozproszonych środowisk współbieżnego i wielkoskalowego przetwarzania danych o zróżnicowanych strukturach. Oferuje szereg mechanizmów podnoszenia efektywności dostępu do danych, m.in. buforowanie danych i zapytań we współdzielonej pamięci operacyjnej, różnorodne techniki składowania i indeksowania danych, kosztową optymalizację zapytań, równoległą realizację zapytań. Więcej...
ORACLE WEB LOGIC
Oracle Application Server 10g to środowisko systemowe stanowiące platformę wykonywania aplikacji implementowanych w architekturach wielowarstwowych, m.in. Java EE, PHP, Oracle Portal, Oracle Forms, Oracle Reports, Oracle Discoverer, Perl CGI, CGI, SSI. W skład rodziny produktów Oracle Application Server 10g wchodzą: Middle Tier – realizuje podstawową funkcjonalność serwera aplikacji, Web Cache – serwer buforujący statyczne i dynamiczne obiekty generowane przez serwer aplikacji, Identity Management – serwer zarządzania bezpieczeństwem, Więcej...
BUSINESS INTELLIGENCE
Business Intelligence to obszar zastosowań technologii informatycznych skupiony wokół półautomatycznej analizy dużych wolumenów danych w celu weryfikacji hipotez biznesowych i wytwarzania wiedzy wspierającej podejmowanie decyzji biznesowych. Środowiska Business Intelligence są zwykle oparte o systemy hurtowni danych, które są wielowymiarowymi tematycznymi bazami danych, integrującymi historyczne dane o działalności przedsiębiorstwa. Dane gromadzone w hurtowniach danych są pobierane z Więcej...
DATA MINING
Eksploracja danych jest techniką analizy danych zaliczaną do dziedziny Business Intelligence, polegającą na zautomatyzowanym odkrywaniu zależności, powiązań, korelacji, trendów w dużych wolumenach danych. Zastosowania eksploracji danych obejmują np. automatyczną behawioralną segmentację klientów, prognozowanie trendów, generowanie rekomendacji dla użytkowników systemów internetowych, automatyczną diagnostykę medyczną, czyszczenie danych zasilających hurtownie danych, wykrywanie nadużyć finansowych. Więcej...
JAVA EE
Sun Java Enterprise Edition to platforma implementacji przenaszalnych, modułowych, rozproszonych, wielowarstwowych aplikacji internetowych. Oferuje projektantom i programistom szereg podstawowych technologii implementacyjnych: serwlety Java, strony JavaServer Pages, komponenty biznesowe Enterprise JavaBeans, biblioteki znaczników JSP Tag Libraries, zdalne komponenty usługowe Web Services. Podczas realizacji dużych systemów aplikacyjnych zalecane jest wykorzystywanie środowisk szkieletowych Java EE Więcej...
SOA
Architektura zorientowana na usługi (SOA - Service-Orienter Architecture) zakłada, że w systemie informatycznym pojedyncze funkcje biznesowe są implementowane w postaci rozproszonych sfederowanych komponentów usługowych, najczęściej opartych na technologii Web Services. Realizacja kompletnych procesów biznesowych wymaga skoordynowanych i dynamicznych wywołań tak zdefiniowanych komponentów usługowych. W celu uproszczenia implementacji procesów biznesowych, konsorcjum firm Więcej...

© 2024 Maciej Zakrzewicz