photo
ORACLE APPLICATION SERVER
Oracle Application Server 10g to środowisko systemowe stanowiące platformę wykonywania aplikacji implementowanych w architekturach wielowarstwowych, m.in. Java EE, PHP, Oracle Portal, Oracle Forms, Oracle Reports, Oracle Discoverer, Perl CGI, CGI, SSI. W skład rodziny produktów Oracle Application Server 10g wchodzą: Middle Tier – realizuje podstawową funkcjonalność serwera aplikacji, Web Cache – serwer buforujący statyczne i dynamiczne obiekty generowane przez serwer aplikacji, Identity Management – serwer zarządzania bezpieczeństwem, odpowiadający m.in. za centralne uwierzytelnianie użytkowników, Metadata Repository – baza danych przechowująca dane o użytkownikach, parametry pracy środowiska i definicje niektórych aplikacji. Oracle Application Server 10g zawiera mechanizmy umożliwiające realizację środowisk wysokiej wydajności (klastrowanie aktywny-aktywny, buforowanie), wysokiej niezawodności (klastrowanie aktywny-pasywny i aktywny-aktywny, replikacja stanu aplikacji Java EE, kopie bezpieczeństwa, centra zapasowe) i o scentralizowanej ochronie dostępu (pojedyncze centralne logowanie, definicje użytkowników w rejestrach LDAP, SSL, centrum certyfikacji PKI). Nasze kompetencje obejmują m.in. zagadnienia projektowania topologii Oracle Application Server 10g, administrowania oraz strojenia wydajności.
 
WYBRANE PUBLIKACJE
  1. Maciej Zakrzewicz: 'Oracle WebServer - architektura i administrowanie', Materialy konf. PLOUG'96, Zakopane, 1996
  2. Maciej Zakrzewicz: 'Oracle8i a Internet', Materialy konf. PLOUG'99, Zakopane, 1999, pp. 1-13.
  3. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Adaptatywne serwery WWW', Materialy konf. PLOUG'2000, Zakopane, 2000, ISSN 1641-2117, pp. 29-35
  4. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Analiza technik buforowania w aplikacjach internetowych', Materialy konf. PLOUG'2001, Zakopane, 2001, ISSN 1641-2117, pp. 15-24
  5. Maciej Zakrzewicz: 'Serwer aplikacji Oracle10g w architekturach o podwyższonej niezawodności', Materiały konf. PLOUG'2004, Zakopane, 2004, ISSN 1641-2117
  6. Maciej Zakrzewicz: 'Surowiec dla Internetu - rozwiązania Oracle'a dla platformy internetowej', PC Kurier 13/2000, pp. 83-84
  7. Maciej Zakrzewicz: 'OAS Web Cache: przegląd zastosowań', Materiały XV Seminarium PLOUG: Oracle Application Server 10g R3: aplikacje, wydajność, bezpieczeństwo, niezawodność, Warszawa, 2007, ISSN 1641-2117
Powrót

© 2022 Maciej Zakrzewicz