photo
SOA - SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE
Architektura zorientowana na usługi (SOA - Service-Oriented Architecture) zakłada, że w systemie informatycznym pojedyncze funkcje biznesowe są implementowane w postaci rozproszonych sfederowanych komponentów usługowych, najczęściej opartych na technologii Web Services. Realizacja kompletnych procesów biznesowych wymaga skoordynowanych i dynamicznych wywołań tak zdefiniowanych komponentów usługowych. W celu uproszczenia implementacji procesów biznesowych, konsorcjum firm BEA Systems, IBM i Microsoft zaproponowało wysokopoziomowy język modelowania procesów BPEL (Business Process Execution Language), za pomocą którego programista opisuje mechanizmy koordynacji, interakcji i integracji funkcji biznesowych. Procesy biznesowe implementowane w języku BPEL same stają się komponentami Web Services i mogą być następnie wykorzystywane jako pojedyncze kroki w realizacji procesów biznesowych wyższego poziomu. Nasze kompetencje obejmują m.in. zagadnienia technologii Web Services (SOAP, WSDL, UDDI, itp.), modelowania procesów biznesowych w języku BPEL, integracji procesów BPEL.
 
WYBRANE PUBLIKACJE
  1. Maciej Zakrzewicz: 'Implementacja procesów biznesowych na platformie BPEL-Web Services', w 'Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw', Wydawnictwo WSB, Poznań, 2006
  2. Maciej Zakrzewicz: 'Grid Computing: wprowadzenie do przetwarzania danych', Materiały konf. PLOUG'2003, Zakopane, 2003, ISSN 1641-2117, pp. 6-14
  3. Maciej Zakrzewicz: 'Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI', Materiały XIII Seminarium PLOUG: Web Services: Projektowanie i implementacja architektur zorientowanych na usługi, Warszawa, 2006, ISSN 1641-2117
  4. Witold Andrzejewski, Maciej Zakrzewicz: 'Problematyka bezpieczeństwa usług Web Services', Materiały XIII Seminarium PLOUG: Web Services: Projektowanie i implementacja architektur zorientowanych na usługi, Warszawa, 2006, ISSN 1641-2117
  5. J.Brzeziński, T.Morzy, T.Koszlajda, M.Zakrzewicz: 'Strategia informatyzacji miasta Poznania', Ekspertyza dla UM Poznania, Poznań, 2004
Powrót

© 2022 Maciej Zakrzewicz