photo
ORACLE DATABASE
Oracle Database 12c jest jednym z wiodących systemów zarządzania obiektowo-relacyjnymi bazami danych. Umożliwia implementację dużych, rozproszonych środowisk współbieżnego i wielkoskalowego przetwarzania danych o zróżnicowanych strukturach. Oferuje szereg mechanizmów podnoszenia efektywności dostępu do danych, m.in. buforowanie danych i zapytań we współdzielonej pamięci operacyjnej, różnorodne techniki składowania i indeksowania danych, kosztową optymalizację zapytań, równoległą realizację zapytań. Zapewnia wysoką odporność danych na skutki awarii, m.in. poprzez rejestrację transakcji, automatyczną archiwizację, replikację danych, obsługę wielu metod sporządzania kopii bezpieczeństwa i naprawiania bazy danych po awarii. Pozwala na uzyskanie wysokiej niezawodności pracy dzięki zastosowaniu klastrów serwerów współdzielących tę samą bazę danych – Oracle Real Applications Clusters. Nasze kompetencje obejmują m.in. zagadnienia projektowania baz danych Oracle i ich topologii, administrowania oraz strojenia wydajności.
 
WYBRANE PUBLIKACJE
  1. Robert Wrembel, Juliusz Jezierski, Maciej Zakrzewicz: 'System zarządzania bazą danych Oracle7 i Oracle8', Wydawnictwo Nakom, Poznań, 1999, ISBN 83-86969-34-2
  2. Maciej Zakrzewicz: 'Oracle8i a Internet', Materialy konf. PLOUG'99, Zakopane, 1999, pp. 1-13.
  3. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Kosztowy optymalizator zapytań', Materialy III Seminarium PLOUG 'Efektywnosc i strojenie systemow baz danych Oracle, Warszawa, 2002, ISSN 1641-2117, pp. 5-16
  4. Maciej Zakrzewicz: 'Kosztowa optymalizacja zapytan w praktyce', Materiały XIV Górskiej Szkoły PTI, Szczyrk, 2002, pp. 153-162
  5. Krzysztof Jankiewicz, Tomasz Traczyk, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Przechowywanie i przetwarzanie danych XML w systemach baz danych', Materiały II Szkoły PLOUG, Poznań, 2003, ISSN 1641-2117
  6. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Przetwarzanie dokumentów XML w Oracle10g: XML DB', Materialy IX Seminarium PLOUG 'Przetwarzanie zaawansowanych struktur danych: Oracle interMedia, Spatial, Text i XML DB', Warszawa, 2004, ISSN 1641-2117, pp. 35-44
  7. Maciej Zakrzewicz: 'Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i administrowanie', Materialy XI Seminarium PLOUG 'Serwer bazy danych Oracle 10g w architekturach o podwyższonej niezawodności', Warszawa, 2005, ISSN 1641-2117
  8. Maciej Zakrzewicz: 'Komputer lepszy niż papier', Gazeta Giełdy Parkiet, Nr 10, 2004, pp. 4-6
  9. Maciej Zakrzewicz, Marek Wojciechowski: 'TPC Benchmarking', Materialy konf. PLOUG'2002, Zakopane, 2002, ISSN 1641-2117, pp. 243-260
  10. Maciej Zakrzewicz: 'Rozproszona replikacja danych z wykorzystaniem Oracle Streams', Materiały konf. PLOUG'2006, Zakopane, 2006, ISSN 1641-2117
Powrót

© 2022 Maciej Zakrzewicz