photo
BUSINESS INTELLIGENCE, HURTOWNIE DANYCH
Business Intelligence to obszar zastosowań technologii informatycznych skupiony wokół półautomatycznej analizy dużych wolumenów danych w celu weryfikacji hipotez biznesowych i wytwarzania wiedzy wspierającej podejmowanie decyzji biznesowych. Środowiska Business Intelligence są zwykle oparte o systemy hurtowni danych, które są wielowymiarowymi tematycznymi bazami danych, integrującymi historyczne dane o działalności przedsiębiorstwa. Dane gromadzone w hurtowniach danych są pobierane z heterogenicznych i rozproszonych systemów operacyjnych baz danych w ramach procesu ETL (Extraction, Transformation, Loading). Użytkownicy środowisk Business Intelligence posługują się interakcyjnymi graficznymi aplikacjami analitycznymi, które umożliwiają bieżącą obserwację i śledzenie trendów i zależności wśród zgromadzonych danych. Aplikacjom tym stawia się drastyczne wymagania wydajnościowe, przede wszystkim z powodu ogromnych rozmiarów danych, które podlegają przetwarzaniu. Nasze kompetencje obejmują m.in. zagadnienia projektowania struktur danych hurtowni danych, strojenia wydajności systemów hurtowni danych, technologii implementacji aplikacji analitycznych, technologii Oracle dla Business Intelligence (Oracle Database 10g/11g, Oracle Data Warehouse Builder, Oracle Discoverer, Oracle BI Beans, Oracle Data Integrator).
 
WYBRANE PUBLIKACJE
  1. Tadeusz Morzy, J.Eder, H.Frank, Robert Wrembel, Maciej Zakrzewicz: 'Designing an Object-Oriented Data Warehousing System: Project ORDAWA', Proc. of Challenges, 2000 ADBIS-DASFAA Conference, Prague, Czech Republic, 2000, ISBN 80-85863-56-1, pp. 223-227
  2. Maciej Zakrzewicz: 'Implementacja przetwarzania analitycznego przy wykorzystaniu Oracle9i OLAP', Materialy V Seminarium PLOUG 'Projektowanie i implementowanie magazynow (hurtowni) danych, Warszawa, 2002, ISSN 1641-2117, pp. 25-33
  3. Maciej Zakrzewicz: 'Budowa aplikacji analitycznych przy użyciu Business Intelligence Beans', Materialy V Seminarium PLOUG 'Projektowanie i implementowanie magazynow (hurtowni) danych, Warszawa, 2002, ISSN 1641-2117, pp. 63-67
  4. Krzysztof Jankiewicz, Mikołaj Morzy, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Hurtownie danych: od koncepcji do wdrożenia', Materiały IV Szkoły PLOUG, Poznań, 2005, ISSN 1641-2117
  5. Maciej Zakrzewicz: 'Oracle Database 11g - nowe mechanizmy podnoszenia wydajności w środowiskach hurtowni danych', Materiały XVI Seminarium PLOUG, Warszawa, 2008, ISSN 1641-2117
Powrót

© 2022 Maciej Zakrzewicz