photo
DATA MINING - EKSPLORACJA DANYCH
Eksploracja danych jest techniką analizy danych zaliczaną do dziedziny Business Intelligence, polegającą na zautomatyzowanym odkrywaniu zależności, powiązań, korelacji, trendów w dużych wolumenach danych. Zastosowania eksploracji danych obejmują np. automatyczną behawioralną segmentację klientów, prognozowanie trendów, generowanie rekomendacji dla użytkowników systemów internetowych, automatyczną diagnostykę medyczną, czyszczenie danych zasilających hurtownie danych, wykrywanie nadużyć finansowych. Podstawowe metody eksploracji danych to: odkrywanie asocjacji i reguł asocjacyjnych, odkrywanie wzorców sekwencji, klasyfikacja, odkrywanie skupień, wykrywanie odchyleń. Większość rozwiązań z zakresu eksploracji danych ma charakter systemów dedykowanych, jednakże coraz więcej systemów zarządzania bazami danych oferuje już podstawowe funkcje eksploracyjne jako usługi systemowe. Nasze kompetencje obejmują m.in. zagadnienia projektowania algorytmów eksploracji danych, optymalizację wydajności przetwarzania eksploracyjnego, narzędzia dla eksploracji danych (np. Oracle Data Mining).
 
WYBRANE PUBLIKACJE
  1. Maciej Zakrzewicz: 'Data Mining within DBMS Functionality', in ‘Databases and Information Systems. Selected Papers’ (eds. Janis Barzdins, Albertas Caplinskas), Kluwer Acedemic Publishers, 2001, ISBN 0-7923-6823-1, pp. 85-96
  2. Tadeusz Morzy, Maciej Zakrzewicz: 'Data Mining', in 'Handbook on Data Management in Information Systems', (eds. Blazewicz, J.; Kubiak, W.; Morzy, T.; Rusinkiewicz, M. E.), Springer Verlag, 2003, ISBN 3-540-43893-9, 2003, s. 487-565
  3. Maciej Zakrzewicz: 'Optymalizacja wykonania zapytań eksploracyjnych w systemach baz danych', Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2004, ISBN 83-7143-264-X
  4. Tadeusz Morzy, Maciej Zakrzewicz: 'SQL-Like Language For Database Mining', 1st International Conference on Advances in Databases and Information Systems , St. Petersburg, 1997
  5. Maciej Zakrzewicz: 'Data Mining i odkrywanie wiedzy w bazach danych', Materialy konf. PLOUG'97, Zakopane, 1997
  6. Maciej Zakrzewicz: 'On-Line Data Mining', Materialy konf. PLOUG'98, Zakopane, 1998
  7. Maciej Zakrzewicz: 'Odkrywanie elektronicznej wiedzy', Computerworld, Raport, Wrzesien, 1998
Powrót

© 2022 Maciej Zakrzewicz