photo
JAVA ENTERPRISE EDITION
Sun Java Enterprise Edition to platforma implementacji przenaszalnych, modułowych, rozproszonych, wielowarstwowych aplikacji internetowych. Oferuje projektantom i programistom szereg podstawowych technologii implementacyjnych: serwlety Java, strony JavaServer Pages, komponenty biznesowe Enterprise JavaBeans, biblioteki znaczników JSP Tag Libraries, zdalne komponenty usługowe Web Services. Podczas realizacji dużych systemów aplikacyjnych zalecane jest wykorzystywanie środowisk szkieletowych Java EE narzucających architekturę Model-View-Controller, np. Struts, JavaServer Faces, Oracle Application Developer’s Framework. Podniesienie interakcyjności aplikacji Java EE umożliwiają technologie Java Script lub AJAX. Nasze kompetencje obejmują m.in. zagadnienia projektowania i implementacji aplikacji Java EE, architektury aplikacyjne (Struts, JSF i ADF), warstwy odwzorowań obiektowo-relacyjnych (Hibernate, TopLink, ADF BC).
 
WYBRANE PUBLIKACJE
 1. Zbyszko Królikowski, Maciej Zakrzewicz: 'Analiza porównawcza środowisk rozwoju aplikacji internetowych', Materialy konf. PLOUG'99, Zakopane, 1999, ISSN 1641-2117, pp. 1-10
 2. Maciej Zakrzewicz: 'Platformy softwarowe dla rozwoju systemow intranetowych i internetowych', Materialy I Miedzynarodowej Konferencji 'Internet i intranet jako narzedzia zwiekszania efektywnosci przedsiebiorstwa', Komorniki, 2000, pp. 14-24
 3. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Java Server Pages: koncepcje i zastosowania', Materialy I Seminarium PLOUG 'Aplikacje internetowe na platformie Oracle9i', Warszawa, 2001, ISSN 1641-2117, pp. 28-39
 4. Juliusz Jezierski, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Java: komponentowe aplikacje internetowe dla baz danych', Materiały I Szkoły PLOUG, Poznań, 2002, ISSN 1641-2117
 5. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Analiza porównawcza technologii tworzenia aplikacji internetowych dla baz danych Oracle', Materialy konf. PLOUG'2002, Zakopane, 2002, ISSN 1641-2117, pp. 45-62
 6. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Budowa komponentów Enterprise JavaBeans', Materialy VII Seminarium PLOUG 'Budowa systemów rozproszonych w technologii Oracle', Warszawa, 2003, ISSN 1641-2117, s. 44-54
 7. Maciej Zakrzewicz: 'Projektowanie aplikacji J2EE w architekturze Model-View-Controller', Materiały konf. PLOUG'2005, Zakopane, 2005, ISSN 1641-2117
 8. Mikołaj Morzy, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Technologie szkieletowe dla aplikacji J2EE', Materiały V Szkoły PLOUG, Poznań, 2006, ISSN 1641-2117
 9. Zbyszko Królikowski, Maciej Zakrzewicz: 'Środowisko rozwoju aplikacji internetowych', PC Kurier 4/2000, pp. 82-87
 10. Zbyszko Królikowski, Maciej Zakrzewicz: 'Charakterystyka platform rozwoju aplikacji internetowych', Informatyka 5/2000
 11. Mariusz Masewicz, Mikołaj Morzy, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Oracle ADF: wzorce konwersji dla Oracle Forms', Materiały X Szkoły PLOUG, Poznań, 2009, ISSN 1641-2117
Powrót

© 2022 Maciej Zakrzewicz