DATA MINING: ASSOCIATION DISCOVERY
Research focused on declarative data mining query languages, constrained frequent itemset and sequential pattern discovery, data mining query optimization, materialized data mining views for frequent itemset and sequential pattern discovery. Theoretical results helped to develop RD2 Prototype - a data mining management system based on Oracle DBMS and Microsoft Windows NT. RD2 Prototype supported proprietary MineSQL data mining query language in client-server architectures.
DATABASE INDEXING TECHNIQUES
Research on set-oriented and sequential data in the context of web log analysis. Developed a family of set-oriented database indexes: SEQ(C), SEQ(P), SEQ(A).
COLLABORATION SUPPORT
Research focused on distributed collaboration patterns: orchestration models, Internet-based collaboration, consistency algorithms.
WEB APPLICATION ARCHITECTURES
Research on web application development environments, performance analysis of Java EE applications, database interfaces for web applications.
DATA MINING: CLUSTERING
Research on sequential data clustering. Developed a family of clustering algorithms, POPC, POP-J i POP-GA, experimentally evaluated in the area of behavioral segmentation of web users.
ADAPTIVE USER INTERFACES
Research on web user interface adaptiveness: adaptation models, adaptive web site concepts. Theoretical results helped to develop AdAgent - a tool for automatic web site structure and content personalization based on web logs.
SELECTED RESEARCH GRANTS
 • KBN 8T11C04315, 'Problemy konstrukcji i zarządzania obiektowo-relacyjnymi magazynami danych', wykonawca, 1998-2001
 • KBN 8T11C02515, 'Przetwarzanie żądań odkrywania reguł asocjacyjnych w systemach baz danych', główny wykonawca, 1998-2001
 • KBN 8T11F00915, 'Eksploracja danych medycznych opisujących zabiegi na wątrobie o wysokim ryzyku operacyjnym', wykonawca, 1998-1999
 • PB–43–291/BW, 'Eksploracja danych w magazynach danych', wykonawca, 1999-2002
 • KBN-WO/00/06, 'Designing an Object-Relational Data Warehousing System: Project ORDAWA', wykonawca, 2000-2002
 • Bilateral Greek-Polish Program,'Integrating Data Mining and Database Management Systems', wykonawca, 2001-2002
 • KBN 4 T11C 019 23, 'Przetwarzanie zapytań analitycznych i eksploracyjnych w magazynach danych', wykonawca, 2002-2005
 • 91-379/03-BW, 'Projektowanie, pielęgnacja i eksploracja magazynów danych', główny wykonawca, 2003
 • 91-401/BW, 'Przetwarzanie zapytań analitycznych i eksploracyjnych w magazynach i zaawansowanych systemach baz danych', wykonawca, 2004-2007
 • 'Nowa generacja języków dostępu do danych dla inteligentnego raportowania i analizy danych biznesowych', projekt Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, koordynator projektu, 2006
 • 'Opracowanie programów nauczania do kształcenia na odległość na kierunku studiów wyższych – informatyka', projekt Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, koordynator projektu, 2006
 • 91-454/ BW, 'Zaawansowane techniki wielowymiarowej analizy i eksploracji danych w bazach i hurtowniach danych' wykonawca, 2008-2010
 • MNiSW N 516 365834, 'Algorytmy i struktury danych wspierające zaawansowane przetwarzanie analityczne i eksploracyjne w hurtowniach i bazach danych', wykonawca, 2008-2011
PUBLICATIONS


  Książki, rozdziały w książkach, monografie

 1. Maciej Zakrzewicz: 'Przetwarzanie żądań odkrywania reguł asocjacyjnych w systemach baz danych', Rozprawa Doktorska, Politechnika Poznańska, 1998

 2. Robert Wrembel, Juliusz Jezierski, Maciej Zakrzewicz: 'System zarządzania bazą danych Oracle7 i Oracle8', Wydawnictwo Nakom, Poznań, 1999, ISBN 83-86969-34-2

 3. Maciej Zakrzewicz: 'Data Mining within DBMS Functionality', in ‘Databases and Information Systems. Selected Papers’ (eds. Janis Barzdins, Albertas Caplinskas), Kluwer Acedemic Publishers, 2001, ISBN 0-7923-6823-1, pp. 85-96

 4. T. Czachorski, S. Jedrus, M. Zakrzewicz, J. Gozdecki, P. Pacyna, Z. Papir: 'QoS-Aware Digital Video Retrieval Application', in ‘Multimedia Networking: Technology, Management and Applications’ (ed. Syed Mahbubur Rahman), Idea Group Publishing, 2002, ISBN 1-930708-14-9, pp. 172-185

 5. B.D. Czejdo, M. Zakrzewicz, G. Sathyamoorthi: 'Models for Cooperative Activities over the Web', in ‘Web-Enabled Systems Integration: Practices and Challenges’ (eds. Ajantha Dahanayake and Waltraud Gerhardt), Idea Group Publishing, 2003, ISBN 1-59140-041-4, pp. 245-263

 6. Tadeusz Morzy, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Efficient Constraint-Based Sequential Pattern Mining Using Dataset Filtering Techniques', in ‘Databases and Information Systems II’ (eds. Hele-Mai Haav, Ahto Kalja), Kluwer Acedemic Publishers, 2002, ISBN 1-4020-1038-9, pp. 297-310

 7. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: ‘On Efficiency of Dataset Filtering Implementations in Constraint-Based Discovery of Frequent Itemsets’, in ‘Knowledge-based Software Engineering’ (eds. T. Welzer, S. Yamamoto, I. Rozman), IOS Press, ISBN 1-58603-274-7, 2002, pp. 187-194

 8. Tadeusz Morzy, Maciej Zakrzewicz: 'Data Mining', in 'Handbook on Data Management in Information Systems', (eds. Blazewicz, J.; Kubiak, W.; Morzy, T.; Rusinkiewicz, M. E.), Springer Verlag, 2003, ISBN 3-540-43893-9, 2003, s. 487-565

 9. Yannis Manolopoulos, Mikolaj Morzy, Tadeusz Morzy, Alexandros Nanopoulos, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Indexing Techniques for Web Access Logs', in 'Web Information Systems' (eds. D. Taniar, J.W. Rahayu), Idea Group Publishing, 2004, ISBN 1-59140-208-5, pp. 305-334

 10. Maciej Zakrzewicz: 'Optymalizacja wykonania zapytań eksploracyjnych w systemach baz danych', Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2004, ISBN 83-7143-264-X

 11. Yannis Manolopoulos, Mikolaj Morzy, Tadeusz Morzy, Alexandros Nanopoulos, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Signature-based Indexing Techniques for Web Access Logs', in 'Encyclopedia of Information Science and Technology', Idea Group Publishing, 2004

 12. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Data Mining Query Scheduling for Apriori Common Counting', in ‘Databases and Information Systems III’, IOS Press, 2004

 13. Maciej Zakrzewicz: 'Implementacja procesów biznesowych na platformie BPEL-Web Services', in 'Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw', Wydawnictwo WSB, Poznań, 2006

 14. Maciej Zakrzewicz: 'Technologie implementacji środowisk klasy Business Intelligence', in 'Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą – uwarunkowania i realizacja (red. Piotr Adamczewski, Maciej Zakrzewicz), Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2008

 15. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz, Pawel Boinski: 'Integration of Dataset Scans in Processing Sets of Frequent Itemset Queries', in DATA MINING: Foundations and Intelligent Paradigms (Vol. I) (ed. Dawn E. Holmes and Lakhmi C. Jain), Springer, 2011

  Konferencje międzynarodowe

 16. Ewa Łukasik, Jerzy R.Nawrocki, Stefan Grocholewski, Maciej Zakrzewicz: 'Incorporating Digital Signal Processing into Computer Curriculum', Proc. of 5th Annual Conference on the Teaching of Computing, Dublin, 1997

 17. Tadeusz Morzy, Maciej Zakrzewicz: 'SQL-Like Language For Database Mining', 1st International Conference on Advances in Databases and Information Systems , St. Petersburg, 1997

 18. Maciej Zakrzewicz: 'On Effectiveness of Database Accessing Methods for Subset Searching', Proc. of 3rd International Baltic Workshop on Data Bases and Information Systems , Riga, 1998

 19. Tadeusz Morzy, Maciej Zakrzewicz: 'Group Bitmap Index: A Structure for Association Rules Retrieval', Proc. of 4th International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, New York, 1998

 20. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Itemset Materializing for Fast Mining of Association Rules', in ‘Advances in Databases and Information Systems’ (eds. W. Litwin, T. Morzy, G. Vossen), 2nd International Conference on Advances in Databases and Information Systems, Poznan, Poland, 1998, Lecture Notes in Computer Science 1475, Springer-Verlag, 1998, pp. 284-295

 21. Tadeusz Morzy, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Pattern-Oriented Hierarchical Clustering', in ‘Advances in Databases and Information Systems’ (eds. Johann Eder, Ivan Rozman, Tatjana Welzer), Third East European Conference, ADBIS’99, Maribor, Slovenia, September 13-16, 1999, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 1691, Springer Verlag, 1999, ISBN 3-540-66485-8, pp. 179-190

 22. Maciej Zakrzewicz: 'Data Mining within DBMS Functionality', Proc. of the 4th IEEE Intl. Baltic Workshop on Databases & Information Systems, Vilnius, Lithuania, 2000, pp. 140-151

 23. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'HASH-MINE: A New Framework for Discovery of Frequent Itemsets', Proc. of Challenges, 2000 ADBIS-DASFAA Symposium on Advances in Databases and Information Systems, Prague, Czech Republic, 2000, pp. 215-222

 24. Tadeusz Morzy, J.Eder, H.Frank, Robert Wrembel, Maciej Zakrzewicz: 'Designing an Object-Oriented Data Warehousing System: Project ORDAWA', Proc. of Challenges, 2000 ADBIS-DASFAA Conference, Prague, Czech Republic, 2000, ISBN 80-85863-56-1, pp. 223-227

 25. Tadeusz Morzy, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Data Mining Support in Database Management Systems', in ‘Data Warehousing and Knowledge Discovery’ (eds. Yahiko Kambayashi, Mukesh K. Mohania, A. Min Tjoa), Second International Conference, DaWaK 2000, London, UK, September 4-6, 2000, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 1874, Springer Verlag, 2000, ISBN 3-540-67980-4, pp. 382-392

 26. Tadeusz Morzy, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Materialized Data Mining Views', in ‘Principles of Data Mining and Knowledge Discovery’ (eds. Djamel A. Zighed, Henryk Jan Komorowski, Jan M. Zytkow), 4th European Conference, PKDD 2000, Lyon, France, September 13-16, 2000, Proceedings. Lecture Notes in Artificial Intelligence 1910, Springer Verlag, 2000, ISBN 3-540-41066-X, pp. 65-74

 27. Tadeusz Morzy, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Web Users Clustering', Proc. of the 15th International Symposium on Computer and Information Sciences, Istanbul, Turkey, 2000, pp. 374-382

 28. Tadeusz Morzy, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Fast Discovery of Sequential Patterns Using Materialized Data Mining Views', Proc. of the 15th International Symposium on Computer and Information Sciences, Istanbul, Turkey, 2000, pp. 504-512

 29. Tadeusz Morzy, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Scalable Hierarchical Clustering Method for Sequences of Categorical Values', in ‘Knowledge Discovery and Data Mining - PAKDD 2001’ (eds. David Wai-Lok Cheung, Graham J. Williams, Qing Li), 5th Pacific-Asia Conference, Hong Kong, China, April 16-18, 2001, Proceedings. Lecture Notes in Artificial Intelligence 2035, Springer Verlag, 2001, ISBN 3-540-41910-1, pp. 282-293

 30. Maciej Zakrzewicz: 'Sequential Index Structure for Content-Based Retrieval', in ‘Knowledge Discovery and Data Mining - PAKDD 2001’ (eds. David Wai-Lok Cheung, Graham J. Williams, Qing Li), 5th Pacific-Asia Conference, Hong Kong, China, April 16-18, 2001, Proceedings. Lecture Notes in Artificial Intelligence 2035, Springer Verlag, 2001, ISBN 3-540-41910-1, pp. 306-311

 31. Mikolaj Baszun, Bogdan Czejdo, Kenneth Messa, Maciej Zakrzewicz: 'Models for Cooperative Engineering over the Web', Proc. of InterSymp’2001 Conference, Workshop on Systems Integration, Baden-Baden, Germany, 2001, pp. IV.1-IV.8

 32. Tadeusz Morzy, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Optimizing Pattern Queries for Web Access Logs', in ‘Advances in Databases and Information Systems’ (eds. Albertas Caplinskas, Johann Eder), 5th East European Conference, ADBIS 2001, Vilnius, Lithuania, September 25-28, 2001, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 2151, Springer Verlag, 2001, ISBN 3-540-42555-1, pp. 141-154

 33. Mikołaj Morzy, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz : 'Cost-Based Sequential Pattern Query Optimization in Presence of Materialized Results of Previous Queries', in ‘Intelligent Information Systems 2002’ (eds. Mieczyslaw A. Klopotek, Slawomir T. Wierzchon, Maciej Michalewicz), Proceedings of the IIS’2002 Symposium, Sopot, Poland, June 3-6, 2002, Advances in Soft Computing Physica-Verlag, 2002, ISBN 3-7908-1509-8, pp. 435-444

 34. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Access Paths for Data Mining Query Optimizer', Proc. of 2002 Business Information Systems Conference, Poznan, Poland, 2002, pp. 64-69

 35. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Methods for Batch Processing of Data Mining Queries', Proc. of the 5th IEEE Intl. Baltic Workshop on Databases & Information Systems, Tallinn, Estonia, 2002, pp. 225-236

 36. Tadeusz Morzy, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Efficient Constraint-Based Sequential Pattern Mining Using Dataset Filtering Techniques', Proc. of the 5th IEEE Intl. Baltic Workshop on Databases & Information Systems, Tallinn, Estonia, 2002, pp. 213-224

 37. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Data Access Paths for Frequent Itemsets Discovery', in ‘Advances in Databases and Information Systems’ (eds. Yannis Manolopoulos, Pavol Návrat), 6th East European Conference, ADBIS 2002, Bratislava, Slovakia, September 8-11, 2002, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 2435, Springer Verlag, 2002, ISBN 3-540-44138-7, pp. 86-91

 38. Bogdan Czejdo, Mikolaj Morzy, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Materialized Data Mining Views', Proceedings of the 1st DEXA Workshop on Very Large Data Warehouses, Aix en Provence, France, IEEE Computer Society 2002, ISBN 0-7695-1668-8, pp. 827-834

 39. Bogdan Czejdo, Maciej Zakrzewicz: 'Action Synchronization over the Web', Proc. of 2002 DEXA/WBC Workshop, Aix en Provence, France, IEEE Computer Society 2002, ISBN 0-7695-1668-8, pp. 275-279

 40. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Dataset Filtering Techniques in Constraint-Based Frequent Pattern Mining', in ‘Pattern Detection and Discovery, ESF Exploratory Workshop’ (eds. David J. Hand, Niall M. Adams, Richard J. Bolton), London, UK, September 16-19, 2002, Proceedings. Lecture Notes in Artificial Intelligence 2447, Springer Verlag, 2002, ISBN 3-540-44148-4, pp. 77-91

 41. Alexandros Nanopoulos, Maciej Zakrzewicz, Tadeusz Morzy, Yannis Manolopoulos: 'Indexing Web Access-Logs for Pattern Queries', Proc. of Fourth International Workshop on Web Information and Data Management WIDM'02, McLean, Virginia, USA, 2002, pp. 63-68

 42. Tadeusz Morzy, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz, Piotr Dachtera, Piotr Jurga: 'Implementing Adaptive User Interface for Web Applications', Intelligent Information Processing and Web Mining Conference, Advances in Soft Computing, Springer, Zakopane, Poland, 2003, ISBN 3-540-00843-8, pp. 97-104

 43. Tadeusz Morzy, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz, Piotr Dachtera, Piotr Jurga: 'AdAgent: Template-based Approach to Adaptive Web Sites', The First Symposium on Databases, Data Warehousing and Knowledge Discovery, Scientific Publishers OWN, Baden Baden, Germany, 2003, pp. 21-28

 44. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Evaluation of Common Counting Method for Concurrent Data Mining Queries', in ‘Advances in Databases and Information Systems’ (eds. Leonid A. Kalinichenko, Rainer Manthey, Bernhard Thalheim, Uwe Wloka), 7th East European Conference, ADBIS 2003, Dresden, Germany, September 3-6, 2003, Proceedings, Lecture Notes in Computer Science 2798, Springer-Verlag, 2003, ISBN 3-540-20047-9, pp. 76-87

 45. Maciej Zakrzewicz: 'Data Mining Query Optimization', Proc. of the pre-conference workshop of VLDB 2003 ‘Emerging Database Research in East Europe’, Brandenburg University of Technology at Cottbus, Computer Science Report 14/03, 2003, Germany, pp. 142-146

 46. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Data Mining Query Scheduling for Apriori Common Counting', Proc. of the 6th IEEE Intl. Baltic Workshop on Databases & Information Systems, Riga, Latvia, 2004

 47. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Evaluation of the Mine-Merge Method for Data Mining Query Processing', Proc. of 2004 ADBIS Conference, Budapest, Hungary, 2004

 48. Mikołaj Morzy, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'A Study on Answering a Data Mining Query Using a Materialized View', 19th International Symposium on Computer and Information Sciences, Kemer-Antalya, Turkey, 2004, Proceedings, Lecture Notes in Computer Science 3280, Springer-Verlag, 2004, ISBN 3-540-23526-4, pp. 493-502

 49. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Efficient Processing of Frequent Itemset Queries Using a Collection of Materialized Views ', Proc. of the 2005 Intelligent Information Processing and Web Mining Conference, Gdansk, Poland, 2005

 50. Mikołaj Morzy, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Intelligent Reputation Assessment for Participants of Web-based Customer-to-Customer Auctions', Proc. of the 3-rd Atlantic Web Intelligence Conference, Łódź, Poland, 2005

 51. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'On Multiple Query Optimization in Data Mining', in ‘Knowledge Discovery and Data Mining - PAKDD 2005’, 9th Pacific-Asia Conference,Proc. of the PAKDD, Hanoi, Vietnam, 2005, pp. 696-701

 52. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Heuristic Scheduling of Concurrent Data Mining Queries', in ‘First International Conference on Advanced Data Mining and Applications - ADMA 2005’, Wuhan, China, 2005

 53. Mikolaj Morzy, Tadeusz Morzy, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Incremental Data Mining Using Concurrent On-line Refresh of Materialized Data Mining Views', in ‘Data Warehousing and Knowledge Discovery’, 7th International Conference, DaWaK 2005, Copenhagen, Denmark, 2005

 54. Mikolaj Morzy, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Optimizing a Sequence of Frequent Pattern Queries', in ‘Data Warehousing and Knowledge Discovery’, 7th International Conference, DaWaK 2005, Copenhagen, Denmark, 2005

 55. Stanisław Prinke, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Pruning Discovered Sequential Patterns Using Minimum Improvement Threshold', in 1st ADBIS Workshop on Data Mining and Knowledge Discovery, Tallinn, Estonia, 2005

 56. Paweł Boiński, Konrad Jóźwiak, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Improving Quality of Agglomerative Scheduling in Concurrent Processing of Frequent Itemset Queries', in Intelligent Information Processing and Web Mining Conference, Ustroń, Poland, 2006

 57. Paweł Boiński, Konrad Jóźwiak, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Estimating Hash-Tree Sizes in Concurrent Processing of Frequent Itemset Queries', in Eight International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Zakopane, Poland, 2006

 58. Przemyslaw Grudzinski, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Partition-Based Approach to Processing Batches of Frequent Itemset Queries', in 7th International Conference on Flexible Question Answering Systems FQAS 2006, Milano, Italy, 2006

 59. Paweł Boiński, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: A Greedy Approach to Concurrent Processing of Frequent Itemset Queries', in Data Warehousing and Knowledge Discovery, LNCS 4081, Springer-Verlag, 2006

 60. Konrad Leszczyński, Maciej Zakrzewicz: 'Electrostatic Force Method: Trust Management Method Inspired by the Laws of Physics', in TrustBus'11: 8th International Conference on Trust, Privacy & Security in Digital Business, Toulouse, France, Lecture Notes in Computer Science, 2011

 61. Pawel Boinski, Maciej Zakrzewicz: 'Partitioning Approach to Collocation Pattern Mining in Limited Memory Environment Using Materialized iCPI-Trees', in proc. of ADBIS 2012, Lecture Notes in Computer Science, 2012, pp. 19-30

 62. Konrad Leszczynski, Maciej Zakrzewicz: 'Adaptation of Asymptotic Trust Algorithm', in proc. of ADBIS 2012, Lecture Notes in Computer Science, 2012, pp. 161-171

 63. Pawel Boinski, Maciej Zakrzewicz: Collocation Pattern Mining in a Limited Memory Environment Using Materialized iCPI-Tree, in proc. of DaWaK 2012, Lecture Notes in Computer Science, 2012, pp. 279-290

 64. Paweł Gławiński, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: Anomaly Detection Service for Financial Data Streams, in proc. of CGW Workshop'17, Krakow, Poland, 2017

  Konferencje krajowe

 65. Jerzy Brzezinski, Maciej Zakrzewicz: 'Serwery multimedialne', Konferencja COMNET'96, Warszawa, 1996

 66. Maciej Zakrzewicz: 'Oracle WebServer - architektura i administrowanie', Materialy konf. PLOUG'96, Zakopane, 1996

 67. Maciej Zakrzewicz: 'Systemy informatyczne dla zarządzania nauką - Dziekanat96', Materialy konf. INFOBAZY - Bazy danych dla nauki, Gdansk, 1997

 68. Maciej Zakrzewicz: 'Data Mining i odkrywanie wiedzy w bazach danych', Materialy konf. PLOUG'97, Zakopane, 1997

 69. Maciej Zakrzewicz: 'Sieciowy system informacji o projektach badawczych', Materiały konf. POLMAN'98, Poznań, 1998

 70. Maciej Zakrzewicz: 'On-Line Data Mining', Materialy konf. PLOUG'98, Zakopane, 1998

 71. Maciej Zakrzewicz: 'Oracle8i a Internet', Materialy konf. PLOUG'99, Zakopane, 1999, pp. 1-13.

 72. Zbyszko Królikowski, Maciej Zakrzewicz: 'Analiza porównawcza środowisk rozwoju aplikacji internetowych', Materialy konf. PLOUG'99, Zakopane, 1999, ISSN 1641-2117, pp. 1-10

 73. Maciej Zakrzewicz: 'Platformy softwarowe dla rozwoju systemow intranetowych i internetowych', Materialy I Miedzynarodowej Konferencji 'Internet i intranet jako narzedzia zwiekszania efektywnosci przedsiebiorstwa', Komorniki, 2000, pp. 14-24

 74. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Adaptatywne serwery WWW', Materialy konf. PLOUG'2000, Zakopane, 2000, ISSN 1641-2117, pp. 29-35

 75. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Java Server Pages: koncepcje i zastosowania', Materialy I Seminarium PLOUG 'Aplikacje internetowe na platformie Oracle9i', Warszawa, 2001, ISSN 1641-2117, pp. 28-39

 76. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'SQLJ w Oracle 9i - rozszerzenia standardu', Materialy konf. PLOUG'2001, Zakopane, 2001, ISSN 1641-2117, pp. 83-95

 77. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Analiza technik buforowania w aplikacjach internetowych', Materialy konf. PLOUG'2001, Zakopane, 2001, ISSN 1641-2117, pp. 15-24

 78. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Kosztowy optymalizator zapytań', Materialy III Seminarium PLOUG 'Efektywnosc i strojenie systemow baz danych Oracle, Warszawa, 2002, ISSN 1641-2117, pp. 5-16

 79. Juliusz Jezierski, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Java: komponentowe aplikacje internetowe dla baz danych', Materiały I Szkoły PLOUG, Poznań, 2002, ISSN 1641-2117

 80. Maciej Zakrzewicz: 'Implementacja przetwarzania analitycznego przy wykorzystaniu Oracle9i OLAP', Materialy V Seminarium PLOUG 'Projektowanie i implementowanie magazynow (hurtowni) danych, Warszawa, 2002, ISSN 1641-2117, pp. 25-33

 81. Maciej Zakrzewicz: 'Budowa aplikacji analitycznych przy użyciu Business Intelligence Beans', Materialy V Seminarium PLOUG 'Projektowanie i implementowanie magazynow (hurtowni) danych, Warszawa, 2002, ISSN 1641-2117, pp. 63-67

 82. Maciej Zakrzewicz: 'Kosztowa optymalizacja zapytan w praktyce', Materiały XIV Górskiej Szkoły PTI, Szczyrk, 2002, pp. 153-162

 83. Maciej Zakrzewicz, Marek Wojeciechowski: 'Automatyczna personalizacja serwerów WWW z wykorzystaniem metod eksploracji danych', Materiały XIV Górskiej Szkoły PTI, Szczyrk, 2002, pp. 141-152

 84. Maciej Zakrzewicz, Marek Wojciechowski: 'TPC Benchmarking', Materialy konf. PLOUG'2002, Zakopane, 2002, ISSN 1641-2117, pp. 243-260

 85. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Analiza porównawcza technologii tworzenia aplikacji internetowych dla baz danych Oracle', Materialy konf. PLOUG'2002, Zakopane, 2002, ISSN 1641-2117, pp. 45-62

 86. Krzysztof Jankiewicz, Tomasz Traczyk, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Przechowywanie i przetwarzanie danych XML w systemach baz danych', Materiały II Szkoły PLOUG, Poznań, 2003, ISSN 1641-2117

 87. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Obsługa transakcji rozproszonych w języku Java', Materialy VII Seminarium PLOUG 'Budowa systemów rozproszonych w technologii Oracle', Warszawa, 2003, ISSN 1641-2117, pp. 6-16

 88. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Budowa komponentów Enterprise JavaBeans', Materialy VII Seminarium PLOUG 'Budowa systemów rozproszonych w technologii Oracle', Warszawa, 2003, ISSN 1641-2117, s. 44-54

 89. Maciej Zakrzewicz: 'Grid Computing: wprowadzenie do przetwarzania danych', Materiały konf. PLOUG'2003, Zakopane, 2003, ISSN 1641-2117, pp. 6-14

 90. Mikołaj Morzy, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Projektowanie aplikacji dla platformy J2EE', Materiały III Szkoły PLOUG, Poznań, 2004, ISSN 1641-2117

 91. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Przetwarzanie dokumentów XML w Oracle10g: XML DB', Materialy IX Seminarium PLOUG 'Przetwarzanie zaawansowanych struktur danych: Oracle interMedia, Spatial, Text i XML DB', Warszawa, 2004, ISSN 1641-2117, pp. 35-44

 92. Maciej Zakrzewicz: 'Serwer aplikacji Oracle10g w architekturach o podwyższonej niezawodności', Materiały konf. PLOUG'2004, Zakopane, 2004, ISSN 1641-2117

 93. Maciej Zakrzewicz: 'Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i administrowanie', Materialy XI Seminarium PLOUG 'Serwer bazy danych Oracle 10g w architekturach o podwyższonej niezawodności', Warszawa, 2005, ISSN 1641-2117

 94. Krzysztof Jankiewicz, Mikołaj Morzy, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Hurtownie danych: od koncepcji do wdrożenia', Materiały IV Szkoły PLOUG, Poznań, 2005, ISSN 1641-2117

 95. Bartłomiej Jabłoński, Maciej Zakrzewicz: 'Ocena podobieństwa dokumentów XML', Materiały I Krajowej Konferencji Naukowej Technologie Przetwarzania Danych, Poznań, 2005

 96. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Partycjonowanie grafów a optymalizacja wykonania zbioru zapytań eksploracyjnych', Materiały I Krajowej Konferencji Naukowej Technologie Przetwarzania Danych, Poznań, 2005

 97. Maciej Zakrzewicz: 'Projektowanie aplikacji J2EE w architekturze Model-View-Controller', Materiały konf. PLOUG'2005, Zakopane, 2005, ISSN 1641-2117

 98. Mikołaj Morzy, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Technologie szkieletowe dla aplikacji J2EE', Materiały V Szkoły PLOUG, Poznań, 2006, ISSN 1641-2117

 99. Maciej Zakrzewicz: 'Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI', Materiały XIII Seminarium PLOUG: Web Services: Projektowanie i implementacja architektur zorientowanych na usługi, Warszawa, 2006, ISSN 1641-2117

 100. Witold Andrzejewski, Maciej Zakrzewicz: 'Problematyka bezpieczeństwa usług Web Services', Materiały XIII Seminarium PLOUG: Web Services: Projektowanie i implementacja architektur zorientowanych na usługi, Warszawa, 2006, ISSN 1641-2117

 101. Maciej Zakrzewicz: 'Rozproszona replikacja danych z wykorzystaniem Oracle Streams', Materiały konf. PLOUG'2006, Zakopane, 2006, ISSN 1641-2117

 102. Maciej Zakrzewicz: 'OAS Web Cache: przegląd zastosowań', Materiały XV Seminarium PLOUG: Oracle Application Server 10g R3: aplikacje, wydajność, bezpieczeństwo, niezawodność, Warszawa, 2007, ISSN 1641-2117

 103. Maciej Zakrzewicz: 'Wizualizacja danych przestrzennych i map w aplikacjach Oracle ADF', Materiały konf. PLOUG'2009, Zakopane, 2009, ISSN 1641-2117

 104. Maciej Zakrzewicz: 'Eksploracja danych w trybie on-line na przykładzie Oracle Real Time Decisions', Materiały konf. PLOUG'2010, Zakopane, 2010, ISSN 1641-2117

 105. Małgorzata Bączkiewicz, Piotr Kaleta, Danuta Łuczak, Maciej Zakrzewicz: 'Extraction and Integration of Dynamic Heterogeneous Web Resources', Materiały III Krajowej Konferencji Naukowej Technologie Przetwarzania Danych (TPD 2010), Poznań, 2010

 106. Maciej Zakrzewicz: ' Automatyzacja procesów biznesowych w środowisku Oracle BPM 11g: zagadnienia wdrożeniowe', Materiały konf. PLOUG'2011, Zakopane, 2011, ISSN 1641-2117

  Artykuły w czasopismach

 107. Maciej Zakrzewicz: 'Odkrywanie elektronicznej wiedzy', Computerworld, Raport, Wrzesien, 1998

 108. Zbyszko Królikowski, Maciej Zakrzewicz: 'Środowisko rozwoju aplikacji internetowych', PC Kurier 4/2000, pp. 82-87

 109. Zbyszko Królikowski, Maciej Zakrzewicz: 'Charakterystyka platform rozwoju aplikacji internetowych', Informatyka 5/2000

 110. Maciej Zakrzewicz: 'Surowiec dla Internetu - rozwiązania Oracle'a dla platformy internetowej', PC Kurier 13/2000, pp. 83-84

 111. Tadeusz Morzy, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Clustering Sequences of Categorical Values', Foundations of Decision and Computing Sciences, Vol. 25, No. 3, 2000, ISSN 0867-6356, pp. 175-191

 112. Alexandros Nanopoulos, Maciej Zakrzewicz, Tadeusz Morzy, Yannis Manolopoulos: 'Efficient Storage and Querying of Sequential Patterns in Database Systems', Information and Software Technology, Elsevier Science BV, Volume 45, Issue 1, 2003, ISSN: 0950-5849, pp. 23-34

 113. Maciej Zakrzewicz: 'Komputer lepszy niż papier', Gazeta Giełdy Parkiet, Nr 10, 2004, pp. 4-6

 114. Stanislaw Prinke, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz: 'Pruning Discovered Sequential Patterns Using Minimum Improvement Threshold', Foundations of Computing and Decision Sciences, Vol. 31, No. 1, Special issue: Data Mining and Knowledge Discovery, 2006, pp. 43-57

 115. Maciej Zakrzewicz: 'Technologie implementacji środowisk klasy Business Intelligence', 'Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą – uwarunkowania i realizacja' (red. Piotr Adamczewski, Maciej Zakrzewicz), Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2008

 116. Paweł Boiński, Maciej Zakrzewicz: 'Hash join based spatial collocation pattern mining', Foundations of Decision and Computing Sciences, Vol. 36, No. 1, 2011, ISSN 0867-6356, pp. 3-15

 117. Rafał Maison, Maciej Zakrzewicz: 'Prediction-Based Load Shedding for Burst Data Streams', Bell Labs Technical Journal, Vol. 16, No. 1, 2011, pp. 121-132

 118. Rafał Maison, Daryl J. Steen, Maciej. Zakrzewicz, Zenon Biniek: 'Monitoring high performance data streams in vertical markets: theory and applications in public safety and healthcare', Bell Labs Technical Journal, Vol. 16, No. 3, 2011.

 119. Konrad Leszczyński, Maciej Zakrzewicz: 'Asymptotic Trust Algorithm: Extension for Reputation Systems in Online Auctions', Control and Cybernetics, 2011

 120. Małgorzata Bączkiewicz, Danuta Łuczak, Maciej Zakrzewicz: 'Similarity-based web clip matching', Control and Cybernetics, Vol. 40, No. 3, 2011, s. 715-730

 121. Tomasz Cichowicz, Michał Frankiewicz, Filip Rytwiński, Jacek Wasilewski, Maciej Zakrzewicz: 'Odkrywanie anomalii w szeregach czasowych systemów pochodzacych z monitoringu systemów teleinformatycznych', Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 'Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy', Zeszyty Naukowe nr 40, 2012 r.

 122. Rafał Maison, Ewelina Majda, Andrzej P. Dobrowolski, Maciej. Zakrzewicz: 'Similarity Based Join Over audio Feeds in a Multimedia Data Stream Management System', Bell Labs Technical Journal, Vol. 18, No. 1, 2013, pp. 195-212

 123. Pawel Boinski, Maciej Zakrzewicz: 'Algorithms for spatial collocation pattern mining in a limited memory environment: a summary of results', Journal of Intelligent Information Systems 43(1): 147-182, 2014

 124. Konrad Leszczyński, Maciej Zakrzewicz: 'Hidden and Indirect (Probabilistically Estimated) Reputations - Hiper Method', Foundations of Computing and Decision Sciences 40(1), 35-51, 2015

 125. Konrad Leszczyński, Maciej Zakrzewicz: 'Reviews with revenue in reputation: Credibility management method for consumer-opinion platforms', Information Systems(2019), Elsevier, https://doi.org/10.1016/j.is.2019.05.005.

  Raporty badawcze

 126. Tomasz Biały, Maciej Matysiak, Marcin Szyprowski, Maciej Zakrzewicz: 'Model funkcjonalny, model informacyjny i model przepływu danych wyzszej uczelni technicznej, Raport Instytutu Informatyki Politechniki Poznanskiej RB-036/96, 1996

 127. Bartosz Bębel, Tomasz Biały, Maciej Matysiak, Marcin Szyprowski, Maciej Zakrzewicz: 'Dziekanat 96 - moduł formularzy ekranowych', Raport Instytutu Informatyki Politechniki Poznanskiej RB-037/96, 1996

 128. Tadeusz Morzy, Maciej Zakrzewicz, 'Constraints-Driven Algorithm for Mining Association Rules On Demand', Technical Report RA-004/97, Poznan University of Technology, 1997

 129. Maciej Zakrzewicz: 'On Effectiveness of Database Accessing Methods for Subset Searching', Technical Report RA-007/97, Poznan University of Technology, 1997

 130. Tadeusz Morzy, Maciej Zakrzewicz: 'Group Bitmap Index: A Structure For Association Rules Retrieval',Technical Report RA-008/97, Poznan University of Technology, 1997

 131. Zbyszko Królikowski, Maciej Zakrzewicz: 'Projekt systemu informatycznego wspomagającego prace Studium Języków Obcych Politechniki Poznańskiej', Raport Instytutu Informatyki Politechniki Poznanskiej RB-023/97, 1997

 132. Zbyszko Królikowski, Maciej Zakrzewicz: 'Implementacja systemu informatycznego wspomagającego prace Studium Języków Obcych Politechniki Poznańskiej', Raport Instytutu Informatyki Politechniki Poznanskiej RB-024/97, 1997

 133. M.Głowacki, T.Koszlajda, M.Zakrzewicz:'Semantyczne wyszukiwanie obrazów w multimedialnych bazach danych', Raport Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej RB-001/98, 1998

 134. M.Zakrzewicz, T.Januszewski, T.Jańczuk, Ł.Józefowski, W.Kaczmarek, W.Szczęsny: 'RD2: Prototypowy system odkrywania reguł asocjacyjnych w relacyjnych bazach danych', Raport Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej RB-031/98, 1998

 135. Z.Królikowski, M.Zakrzewicz: 'Środowiska rozwoju aplikacji internetowych', Raport Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej RB-024/99, 1999

 136. T.Morzy, M.Wojciechowski, M.Zakrzewicz: 'Clustering of Event Sequences', Technical Report RA-003/99, Poznan University of Technology, 1999

 137. T.Morzy, M.Wojciechowski, M.Zakrzewicz, S.Dudziak, B.Glowacki, M.Gruszka, R.Hofman: 'Integracja algorytmów odkrywania wzorców sekwencji z systemem zarządzania bazą danych', Raport Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej RB-018/2000, 2000

 138. Z.Krolikowski, M.Zakrzewicz: 'Charakterystyka srodowiska rozwoju aplikacji internetowych Oracle Web Application Server + PL/SQL Cartidge', Raport Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej RB-001/2000, 2000

 139. M.Glaza, T.Morzy, M.Wojciechowski, M.Zakrzewicz: 'Metody grupowania danych sekwencyjnych', Raport Instytutu Informatyki Politechniki Poznanskiej RB-004/01, 2001

 140. P.Dachtera, P.Jurga, M.Wojciechowski, M.Zakrzewicz: 'Adaptatywność interfejsu użytkownika w aplikacjach internetowych', Raport Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej RB-004/02, 2002

 141. M.Wojciechowski, M.Zakrzewicz: 'Algorytmy współbieżnego przetwarzania zapytań eksploracyjnych', Raport Instytutu Informatyki Politechniki Poznanskiej RB-036/03, 2003

 142. J.Brzeziński, T.Morzy, T.Koszlajda, M.Zakrzewicz: 'Strategia informatyzacji miasta Poznania', Ekspertyza dla UM Poznania, Poznań, 2004

 143. P. Boiński, K. Jóźwiak, M. Wojciechowski, M. Zakrzewicz, 'Query Partitioning Algorithms for Concurrent Processing of Large Batches of Frequent Itemset Queries', Technical Report RA-03/09, Poznan University of Technology, 2009

 144. Paweł Boinski, Maciej Zakrzewicz: 'Memory Constraints in Collocation Pattern Mining', Technical Report RA-05/12, Poznan University of Technology, 2012  Journal List of the Institute for Scientific Information, Philadelphia, USA

© 2022 Maciej Zakrzewicz