photo
APLIKACJE WWW
Celem wykładu jest przedstawienie architektur aplikacji internetowych oraz metod implementacji ich modułów. Omówione będą podstawowe składniki architektury WWW: warstwa cienkiego klienta, warstwa aplikacji, warstwa bazy danych, protokół HTTP, przeglądarka WWW, serwer HTTP, serwer aplikacji. Zostaną przedstawione podstawowe technologie implementacji interfejsu użytkownika, m.in. HTML, CSS, JavaScript, XML+XSL, technologie implementacji logiki prezentacji, m.in. serwlety Java, JavaServer Pages, PHP, Active Server Pages, technologie implementacji logiki biznesowej, m.in. JavaBeans, biblioteki znaczników JSP. Omówione będą zastosowania architektury Model-View-Controller w kontekście implementacji aplikacji WWW wraz z dostępnymi rozwiązaniami technologicznymi, m.in. JavaServer Faces. Przedstawione zostaną zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji WWW oraz metody ochrony przed nimi.

MATERIAŁY WYKŁADOWE

© 2019 Maciej Zakrzewicz