photo
APLIKACJE WWW
Celem wykładu jest przedstawienie architektur aplikacji internetowych oraz metod implementacji ich skłądników. Omawiane są podstawowe składniki architektury WWW: warstwa cienkiego klienta, warstwa aplikacji, warstwa bazy danych, protokół HTTP, przeglądarka WWW, serwer HTTP, serwer aplikacji. Przedstawiane są podstawowe technologie implementacji interfejsu użytkownika, m.in. HTML, CSS, JavaScript, XML+XSL, technologie implementacji logiki prezentacji, m.in. JavaServer Faces, PHP, technologie implementacji logiki biznesowej, m.in. usługi SOAP i RESt Web Services. Poruszane są zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji WWW oraz metody ochrony przed nimi.

MATERIAŁY WYKŁADOWE

© 2022 Maciej Zakrzewicz