photo
PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
Wykład stanowi wprowadzenie do metod analizy i modelowania systemów informatycznych. Słuchacze zapoznają się z kaskadową metodyką CASE*Method oraz z jej głównymi narzędziami: modelowaniem danych techniką diagramów związków-encji, modelowaniem funkcjonalnym techniką diagramów hierarchii funkcji i diagramów przepływów danych.

Zawartość:
  • Metodyka CASE*Method: motywacje, koszt zmiany, projektowanie struktur danych a projektowanie aplikacji
  • Modelowanie danych - diagramy związków encji: cel modelowania danych, pojęcie encji, atrybuty encji, pojęcie związku, stopień asocjacji związków, opcjonalność i obowiązkowość związków, hierarchie encji, własności atrybutów - ograniczenia integralnościowe, jednoznaczny identyfikator encji
  • Metodyka konstruowania diagramów związków encji: atrybut czy encja, związek czy encja, zastępowanie związku n-arnego encją, atrybuty złożone, atrybuty wielowartościowe, agregacja, hierarchia danych, modelowanie czasu, wersjonowanie danych, kontrola jakości encji i związków, przykłady typowych błędów
  • Modelowanie funkcji i modelowanie przepływów danych: pojęcie funkcji, reprezentacja funkcji, hierarchia funkcji, dekompozycja funkcji, funkcje elementarne, zdarzenia, modelowanie zależności funkcji, związek funkcji z danymi, diagramy przepływów danych (zbiornik danych, byt zewnętrzny, przepływ), powiązania matrycowe funkcje-encje
LINKI
Materiały wykładowe
Oceny zaliczeniowe

Powrót

© 2022 Maciej Zakrzewicz