photo
ROZPROSZONE BAZY DANYCH
Celem wykładów jest przedstawienie pojęć i koncepcji implementacji systemów rozproszonych baz danych. Materiał wykładowy jest ilustrowany praktycznymi rozwiązaniami platformy PostgreSQL, w tym standardową replikacją fizyczną i logiczną, narzędziami Repmgr, środowiskiem PgPool-II, środowiskiem Citus, mechanizmami PostgreSQL FDW.

Zawartość:
  • Wprowadzenie do systemów rozproszonych baz danych, klasyfikacja, zastosowania, problematyka
  • Przegląd architektury, konfiguracji i narzędzi administracyjnych serwera PostgreSQL
  • Replikacja fizyczna i logiczna baz danych PostgreSQL, asynchroniczna i synchroniczna, load balancing
  • Narzędzia zarządzania replikacją baz danych, Repmgr
  • Replikacja baz danych w środowiskach High Availability i High Performance, PgPool-II
  • Partycjonowanie baz danych (database sharding), Citus
  • Zarządzanie transakcjami rozproszonymi, algorytm 2PC
  • Integracja rozproszonych baz danych, Foreign Data Wrappers
LINKI

© 2022 Maciej Zakrzewicz