photo
ADMINISTROWANIE SERWERAMI APLIKACJI
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką serwerów aplikacji WWW. Efektem kształcenia będzie zdobycie wiedzy o zastosowaniach, architekturze, funkcjonalności, mechanizmach niezawodności, skalowalności i bezpieczeństwa serwerów WWW oraz serwerów aplikacji Java EE.

Zawartość:
  • Wprowadzenie do serwerów aplikacji: pojęcie serwera aplikacji, funkcje serwera aplikacji, przykłady serwerów aplikacji
  • Architektura i administrowanie serwerem WWW Apache: architektura procesowa, parametry konfiguracyjne, zarządzanie serwerem, podstawowe czynności konfiguracyjne
  • Wprowadzenie do architektury serwera aplikacji BEA Web Logic Server: pojęcie serwera administracyjnego i podrzędnego, domena Web Logic, narzędzia administracyjne
  • Instalowanie i konfiguracja serwera aplikacji BEA Web Logic Server: instalowanie oprogramowania, definiowanie domeny, podstawowe czynności administracyjne
  • Instalowanie i konfiguracja aplikacji Java EE: definiowanie źródeł danych, formaty plików instalacyjnych, instalowanie aplikacji za pomocą narzędzi administracyjnych
  • Klastry serwerów aplikacji BEA Web Logic Server: typy klastrów, definicja klastra, konfiguracja mechanizmów rozpraszania żądań
  • Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników serwerów aplikacji Java EE: funkcje usługi JAAS, deklaratywne mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji
  • Wprowadzenie do serwerów usług katalogowych LDAP: rola serwerów LDAP, struktura drzewa DIT, definicje użytkowników i grup
LINKI

© 2022 Maciej Zakrzewicz