photo
O AUTORZE
Profesor Politechniki Poznańskiej, członek Rady Dyscypliny Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, członek założyciel Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Zainteresowania naukowe obejmują eksplorację danych (data mining), systemy baz danych/hurtowni danych oraz architektury aplikacji internetowych. Dla krajowych i zagranicznych uniwersytetów oraz przedsiębiorstw (m.in. Niemcy, Wielka Brytania, USA, Słowacja) prowadzi wykłady i szkolenia Więcej...
BADANIA NAUKOWE
Prace badawcze skupione wokół deklaratywnych języków umożliwiających formułowanie zapytań eksploracyjnych, algorytmów zawężonego odkrywania zbiorów częstych w bazach danych, Więcej...
WYKŁADY
Prowadzi wykłady akademickie z zakresu projektowania systemów informatycznych, architektur zorientowanych na usługi, aplikacji wielowarstwowych, systemów baz danych, wydajności systemów baz danych, hurtowni danych, systemów zarządzania treścią portali internetowych, administrowania serwerami aplikacji, Więcej...
SZKOLENIA AUTORSKIE
Opracowuje i prowadzi szkolenia autorskie z zakresu administrowania i strojenia baz danych Oracle, administrowania serwerami aplikacji Oracle Web Logic Server, projektowania i implementacji aplikacji Java EE, Java Spring, projektowania i implementacji środowisk Business Intelligence, Więcej...
KONTAKT
Maciej Zakrzewicz
Instytut Informatyki
Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 2
60-965 Poznań

gabinet 110
email
tel: 61 665 2993
fax: 61 877 1525

© 2024 Maciej Zakrzewicz