photo
HURTOWNIE DANYCH
Celem wykładu jest przedstawienie pojęć i koncepcji modelowania, implementacji i wykorzystywania systemów klasy Business Intelligence opartych o środowiska hurtowni danych. Materiał wykładowy obejmuje m.in.: architektury systemów Business Inteligence, struktury logiczne i fizyczne hurtowni danych (MOLAP, ROLAP), procesy zasilania hurtowni danych (ETL, E-LT), zagadnienia zarządzania wydajnością.

Zawartość:
  • Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych: pojęcia Business Intelligence, model środowiska hurtowni danych, definicja pojęcia hurtowni danych, porównanie hurtowni danych z systemami OLTP, ETL - Extraction, Transformation, Loading, tryby pracy hurtowni danych, kroki technicznej implementacji systemu Business Intelligence
  • Operacje OLAP: agregacja, rozwijanie wymiaru, selekcja, obrót
  • Struktury danych w hurtowniach danych: miary i wymiary, wielowymiarowy model danych, implementacja logicznego wielowymiarowego modelu danych (ROLAP, MOLAP), schemat gwiazdy i płatka śniegu
  • Rozszerzenia języka SQL dla przetwarzania OLAP: grupowanie (ROLLUP, CUBE, GROUPING SETS), funkcje rankingu, funkcje okna, funkcje raportujące, funkcje LAG i LEAD, funkcje rankingu hipotetycznego, funkcja WIDTH_BUCKET, funkcje regresji liniowej
  • Dostęp do baz danych z programów Java: standard JDBC, sterowniki JDBC, podstawowe klasy JDBC, implementacja aplikacji ETL w języku Java
  • Struktury fizyczne dla hurtowni danych: perspektywy materializowane, partycjonowanie relacji, indeks bitmapowy, bitmapowy indeks połączeniowy
  • Wprowadzenie do eksploracji danych: dziedziny zastosowań, techniki eksploracji danych, odkrywanie reguł asocjacyjnych
LINKI

© 2019 Maciej Zakrzewicz